კითხვების მოწერამდე გაეცანით პასუხებს

ბაზრის სამუსაო საათები


To add a new question go to app settings and press "Manage Questions" button.
ფასიანია თუ არა შემოსვლა?


Yes! To add a picture follow these simple steps:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a picture to
  4. When editing your answer, click on the picture icon and then add an image from your library
როგორ მივიღო მონაწილეობა?


Yes! Users can add video from YouTube or Vimeo with ease:

  1. Enter App Settings
  2. Click the "Manage Questions" button
  3. Click on the question you would like to attach a video to
  4. When editing your answer, click on the video icon and then paste the YouTube or Vimeo video URL
  5. That's it! A thumbnail of your video will appear in answer text box
რა ხდება წვიმის შემთხვევაში?


The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.
აქვს თუ არა ტერიტორიას პარკინგი?


კი არის, მაგრამ ჯობია მოსქროლო მოისა ალტერნატიული ტრანსპორტით
შეიძლება თუ არა შინაური ცხოველების მოყვანა

როგორ მოვხვდე ფესტივალზე

როგორ ხდება თანხის გადახდა


გარემო

taste new logo png.png