საჭირო ინფორმაცია / Necessary information

როგორ ხდება მონაწილეების შერჩევა? / How are participants selected?


მონაწილეების შერჩევის 3 ძირითადი კრიტერიუმია, რითიც საორგანიზაციო ჯგუფი ხელმძღვანელობს:

 1. სტარტაპი (ბაზარზე ახალი გამოჩენილი ორგანიზაცია);
 2. სტრიტ ფუდის კონცეფცია;
 3. განსხვავებული კერძი.
There are 3 main criteria for selecting participants, by which the organizing group chooses:
 1. Startup (newly open restaurant);
 2. Street food concept;
 3. Unique dish.
ფასიანია თუ არა მონაწილეობა? / Is there a participation fee?


უფასოა It's free
დღეში რამდენ პორციას ყიდიან მონაწილეები? / How many portions are sold daily?


ჩატარებული ბაზრების გამოცდილებით და სტატისტიკით, საშუალოდ 100-დან 200 პორციამდე დღეში. აქტიური ობიექტები 200-დან 400-მდე. Based on previous market experience and statistics, an average of 100-200 servings per day. Active objects from 200 to 400.
როგორ ხდება ადგილების შერჩევა? / How are places selected?


ადგილებს განსაზღვრავს თავად საორგანიზაციო ჯგუფის ორი კრიტერიუმის მიხედვით: საკვების კატეგორია და მოთხოვნილი დენის სიმძლავრე. Places are assigned by the organizing group according to 2 criteria: food category and required power capacity.
კოვიდ რეგულაცია / Covid regulations


 • საორგანიზაციო ჯგუფის(მზარეული, მენეჯერი, დამხმარე და ა.შ.) ყველა წევრი უნდა იყოს ვაქცინირებული ან/და კოვიდგადატანილი. / Vendor’s organizing group(Cook, manager, assistant and etc.) must be recovered from covid or vaccinated.
 • სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: ნიღაბი, ხელთათმანი, საჭიროების შემთხვევაში - სახის დამცავი ფარი. სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო საშუალებებით / Use personal protective equipment while working: mask, glove, if necessary - face shield; Disinfect the working area at the beginning and at the end of the work;
 • დაასუფთავეთ სამუშაო ადგილები და ის ხელსაწყოები, რომელსაც იყენებენ სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას / Clean workng space and all the equipment, which you use in a working process;
 • საფუძვლიანად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით. დაბანის შემდგომ ხელები კარგად გაიმშრალეთ. გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებენ ხელების დაბანას და გაშრობას / Wash your hands thoroughly with soap and water. Dry your hands well after washing. Use alcohol-based hand sanitizers if you are unable to wash and dry your hands;
 • დახველების და დაცემინების დროს მიიფარეთ სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი ან იდაყვი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდეთ ურნაში/კონტეინერში / Cover your mouth and nose with a tissue or elbow when you cough or sneeze. Throw used tissues and plates in the trash;
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას / Avoid touching eyes, nose and face with hands;
 • მუშაობის პერიოდში მჭიდროდ დაიმაგრეთ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება / Tighten the hair during the work period to minimize contact with the hair and face;
 • მაქსიმალური დაცვისთვის ჯიხურზე დაგხვდებათ ორგიმინის დამცავი ფარი / For maximum protection you will find a protective shield on the booth.
რა ხდება ცუდი ამინდის პროგნოზის შემთხვევაში? What happens in case of a bad weather forecast?


პროგნოზიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი გუნდი მიიღებს ბაზრის გადადების გადაწყვეტილებას, წინასწარ შეგატყობინებთ რეგისტრაციისას მითითებულ მეილზე / If our team decides to postpone the market due to the forecast, you will be notified about it by email.

ტექნიკური ინფორმაცია / Technical information

აუცილებელი ინვენტარი / Necessary inventory


თითოეულ მონაწილე ვალდებულია, უზრუნველყოს საკუთარი ჯიხურის მოწყობა ყველა იმ სამზარეულო ინვენტარით, რომელიც სჭირდება კერძის მოსამზადებლად, გარდა მაცივრისა. Each participant must arrange their own booth with all the kitchen utensils needed to prepare the dish, except the refrigerator.
უსაფრთხოება და ელექტრობა / Security and electricity


ტერიტორიაზე არსებული ელექტრო რესურსის ლიმიტიდან გამომდინარე, შესაძლებელია არა უმეტეს 8 კილოვატი ელ. ენერგიის მოთხოვნა. გაზის გამოყენების შემთხვევაში, მონტაჟი უნდა მოხდეს გამოცდილი ორგანიზაციის მიერ და წინასწარ შეთანხმდეს ორგანიზატორთან. Due to the electrical resource limit in the area, the participant can request maximum of 8 kwt. In case of gas use, installation should be done by an experienced organization and agreed upon in advance with the organizer.
აუცილებელია თუ არა სალარო აპარატი? / is a cash register necessary?


ღონისძიების მასშტაბებიდან გამომდინარე, ტერიტორია განთავისუფლებულია სალარო აპარატისგან ფინანსათა სამინისტროს მიერ, ამავდროულად რეკომენდირებულია ბანკის ტერმინალი. Due to the scale of the event, the area is exempt from the cash register by the Ministry of Finance. Bank terminal is recommended.
ტექნიკის მონტაჟი, დემონტაჟი, დაცვა / Equipment installation, dismantling, security


თითოეული მონაწილე ვალდებულია ღონისძიების წინა დღეს მოახდინოს ძირითადი ინვენტარის ტერიტორიაზე შემოტანა-მონტაჟი. დემონტაჟი ხდება ღონისძიების დასრულების შემდეგ, მეორე დღეს. ტექნიკას დაიცავს ტერიტორიაზე არსებული სპეციალურად გამოყოფილი დაცვა. დეტალურ ინფორმაციას და განრიგი ყველა არჩეულ მონაწილეს მიუვა მეილის სახით. Each participant must bring and install the main inventory on the day before the event. Dismantling takes place the next day after the event. The equipment will be protected by security guard in the area. Detailed information and schedule will be emailed to all selected participants.
რეკომენდაციები / Recommendations


 • მონო მენიუ და პატარა პორციები;
 • კერძის ფასი: 10 ლარი;
 • თქვენ მიერ მომზადებული არაალკოჰოლური სასმელი;
 • ინვენტარი: ერთჯერადი კრაფტის თეფშები, ხელსახოცები, ჭიქები და სხვა შესაფუთი მასალები, ერთჯერადი ხელთათმანები;
 • ჯიხურის/დახლის დეკორაცია: სასმლის დისპენსერი ან დოქი, გადასაფარებელი, მცენარე ქოთნით, კერძის ნიმუში.
 • Mono meny and small prtions;
 • Dish price: 10 Gel;
 • Non-alcoholic beverage prepared by you;
 • Inventory: Paper plates, napkins, disposable gloves, cups and other packaging materials;
 • Booth / counter decoration: drink dispenser or jug, table cloth, potted plant, dish sample.

კვების ობიექტი

პირადი ინფორმაცია

ხაზი.png

კომპანიის შესახებ

ხაზი.png
arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
ლოგოს სამუშაო ფაილი (PDF)

კერძი შესახებ

ხაზი.png
კერძის ფოტო

ტექნიკური ინფორმაცია

ხაზი.png
arrow&v
arrow&v

დანადგარი, რომელსაც მოიტანთ

arrow&v

შეცდომა! გადახედეთ წითლად მონიშნულ უჯრებს.

რეგისტრაცია გაირეთ  წარმატებით