საჭირო ინფორმაცია / Necessary information

როგორ ხდება მონაწილეების შერჩევა? / How are participants selected?


მონაწილეების შერჩევის 3 ძირითადი კრიტერიუმია, რითიც საორგანიზაციო ჯგუფი ხელმძღვანელობს:

 1. სტარტაპი (ბაზარზე ახალი გამოჩენილი ორგანიზაცია);
 2. სტრიტ ფუდის კონცეფცია;
 3. განსხვავებული კერძი.
There are 3 main criteria for selecting participants, by which the organizing group chooses:
 1. Startup (newly open restaurant);
 2. Street food concept;
 3. Unique dish.
ფასიანია თუ არა მონაწილეობა? / Is there a participation fee?


უფასოა It's free
დღეში რამდენ პორციას ყიდიან მონაწილეები? / How many portions are sold daily?


ჩატარებული ბაზრების გამოცდილებით და სტატისტიკით, საშუალოდ 100-დან 200 პორციამდე დღეში. აქტიური ობიექტები 200-დან 400-მდე. Based on previous market experience and statistics, an average of 100-200 servings per day. Active objects from 200 to 400.
როგორ ხდება ადგილების შერჩევა? / How are places selected?


ადგილებს განსაზღვრავს თავად საორგანიზაციო ჯგუფის ორი კრიტერიუმის მიხედვით: საკვების კატეგორია და მოთხოვნილი დენის სიმძლავრე. Places are assigned by the organizing group according to 2 criteria: food category and required power capacity.
კოვიდ რეგულაცია / Covid regulations


 • საორგანიზაციო ჯგუფის(მზარეული, მენეჯერი, დამხმარე და ა.შ.) მინიმუმ 20%-მა უნდა გაიკეთოს პსრ ან სწრაფი ტესტი / 20% of vendor’s organizing group(Cook, manager, assistant and etc.) must be tastet for Covid;
 • სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: ნიღაბი, ხელთათმანი, საჭიროების შემთხვევაში - სახის დამცავი ფარი. სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო საშუალებებით / Use personal protective equipment while working: mask, glove, if necessary - face shield; Disinfect the working area at the beginning and at the end of the work;
 • დაასუფთავეთ სამუშაო ადგილები და ის ხელსაწყოები, რომელსაც იყენებენ სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას / Clean workng space and all the equipment, which you use in a working process;
 • საფუძვლიანად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით. დაბანის შემდგომ ხელები კარგად გაიმშრალეთ. გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებენ ხელების დაბანას და გაშრობას / Wash your hands thoroughly with soap and water. Dry your hands well after washing. Use alcohol-based hand sanitizers if you are unable to wash and dry your hands;
 • დახველების და დაცემინების დროს მიიფარეთ სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი ან იდაყვი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდეთ ურნაში/კონტეინერში / Cover your mouth and nose with a tissue or elbow when you cough or sneeze. Throw used tissues and plates in the trash;
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას / Avoid touching eyes, nose and face with hands;
 • მუშაობის პერიოდში მჭიდროდ დაიმაგრეთ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება / Tighten the hair during the work period to minimize contact with the hair and face;
 • მაქსიმალური დაცვისთვის ჯიხურზე დაგხვდებათ ორგიმინის დამცავი ფარი / For maximum protection you will find a protective shield on the booth.
რა ხდება ცუდი ამინდის პროგნოზის შემთხვევაში? What happens in case of a bad weather forecast?


პროგნოზიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი გუნდი მიიღებს ბაზრის გადადების გადაწყვეტილებას, წინასწარ შეგატყობინებთ რეგისტრაციისას მითითებულ მეილზე / If our team decides to postpone the market due to the forecast, you will be notified about it by email.

ტექნიკური ინფორმაცია / Technical information

როგორ ხდება მონაწილეების შერჩევა? / How are participants selected?


მონაწილეების შერჩევის 3 ძირითადი კრიტერიუმია, რითიც საორგანიზაციო ჯგუფი ხელმძღვანელობს:

 1. სტარტაპი (ბაზარზე ახალი გამოჩენილი ორგანიზაცია);
 2. სტრიტ ფუდის კონცეფცია;
 3. განსხვავებული კერძი.
There are 3 main criteria for selecting participants, by which the organizing group chooses:
 1. Startup (newly open restaurant);
 2. Street food concept;
 3. Unique dish.
ფასიანია თუ არა მონაწილეობა? / Is there a participation fee?


უფასოა It's free
დღეში რამდენ პორციას ყიდიან მონაწილეები? / How many portions are sold daily?


ჩატარებული ბაზრების გამოცდილებით და სტატისტიკით, საშუალოდ 100-დან 200 პორციამდე დღეში. აქტიური ობიექტები 200-დან 400-მდე. Based on previous market experience and statistics, an average of 100-200 servings per day. Active objects from 200 to 400.
როგორ ხდება ადგილების შერჩევა? / How are places selected?


ადგილებს განსაზღვრავს თავად საორგანიზაციო ჯგუფის ორი კრიტერიუმის მიხედვით: საკვების კატეგორია და მოთხოვნილი დენის სიმძლავრე. Places are assigned by the organizing group according to 2 criteria: food category and required power capacity.
კოვიდ რეგულაცია / Covid regulations


 • საორგანიზაციო ჯგუფის(მზარეული, მენეჯერი, დამხმარე და ა.შ.) მინიმუმ 20%-მა უნდა გაიკეთოს პსრ ან სწრაფი ტესტი / 20% of vendor’s organizing group(Cook, manager, assistant and etc.) must be tastet for Covid;
 • სამუშაოების შესრულებისას გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები: ნიღაბი, ხელთათმანი, საჭიროების შემთხვევაში - სახის დამცავი ფარი. სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრებისას სადეზინფექციო საშუალებებით / Use personal protective equipment while working: mask, glove, if necessary - face shield; Disinfect the working area at the beginning and at the end of the work;
 • დაასუფთავეთ სამუშაო ადგილები და ის ხელსაწყოები, რომელსაც იყენებენ სამუშაო პროცესის მიმდინარეობისას / Clean workng space and all the equipment, which you use in a working process;
 • საფუძვლიანად დაიბანეთ ხელები წყლითა და საპნით. დაბანის შემდგომ ხელები კარგად გაიმშრალეთ. გამოიყენეთ სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებენ ხელების დაბანას და გაშრობას / Wash your hands thoroughly with soap and water. Dry your hands well after washing. Use alcohol-based hand sanitizers if you are unable to wash and dry your hands;
 • დახველების და დაცემინების დროს მიიფარეთ სუფთა ერთჯერადი ხელსახოცი ან იდაყვი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდეთ ურნაში/კონტეინერში / Cover your mouth and nose with a tissue or elbow when you cough or sneeze. Throw used tissues and plates in the trash;
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას / Avoid touching eyes, nose and face with hands;
 • მუშაობის პერიოდში მჭიდროდ დაიმაგრეთ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება / Tighten the hair during the work period to minimize contact with the hair and face;
 • მაქსიმალური დაცვისთვის ჯიხურზე დაგხვდებათ ორგიმინის დამცავი ფარი / For maximum protection you will find a protective shield on the booth.
რა ხდება ცუდი ამინდის პროგნოზის შემთხვევაში? What happens in case of a bad weather forecast?


პროგნოზიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი გუნდი მიიღებს ბაზრის გადადების გადაწყვეტილებას, წინასწარ შეგატყობინებთ რეგისტრაციისას მითითებულ მეილზე / If our team decides to postpone the market due to the forecast, you will be notified about it by email.

კვების ობიექტი

პირადი ინფორმაცია

კომპანიის შესახებ

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v
ლოგოს სამუშაო ფაილი (PDF)

კერძი შესახებ

კერძის ფოტო

ტექნიკური ინფორმაცია

arrow&v
arrow&v

დანადგარი, რომელსაც მოიტანთ

arrow&v

შეცდომა! გადახედეთ წითლად მონიშნულ უჯრებს.

რეგისტრაცია გაირეთ  წარმატებით